Reading Town Regatta

Saturday 29th June 2024

View the Draw & Regatta Timetable

SeatNameGender
1Ayra SwamiF
2Sophia PhelpsF
3Martha GossF
4Niamh BoyleF
CoxXavier Hume-AshmanM